Fixkim A.Ş.

Derz Dolgu Malzemeleri

Derzlerde Kullanılan Geçirimsizlik-Dolgu Malzemeleri Ve Uygulama İlkeleri :

Derz (Geçirimsizlik Ve Dolgu) Malzemeleri

Günümüzde prefabrikasyonun hızla yayıldığı ülkemizde prefabrike büyük boy beton cephe panelleri arasındaki derzlerin yapımı, montaja dayalı her türlü üretimde olduğu gibi, en kritik işlemlerden birini oluşturmaktadır. Çünkü bu derzler, strüktürel bağlantı ve devamlılığı sağlamanın yanı sıra, panellerin boyutsal, şekilsel hataları ve hareketlerine rağmen iyi bir hava, yağmur, ısı, nem, toz ve gürültü yalıtma özelliğini göstermek ve bu niteliğini binanın ömrü boyunca koruyabilmek zorundadır. 0 nedenle; büyük boy iki beton cephe paneli arasındaki derzi kapatarak, sızdırmazlığı sağlamak üzere geçirimi engelleyici malzemeler (sealant) kullanılmaktadır. Ayrıca derzlerde; derz geçirimsizlik (sızdırmazlık) malzemesinin derz içindeki derinliğini sınırlaması, arka yüzünü şekillendirmesi ve destekleyici yatak görevi görmesi için derz dolgu fitilleri (backup material) kullanılmaktadır. 

Derz malzemeleri çeşitli etkenler karşısında hareket edip çalışmaktadırlar. Genelde etken unsurlar, sıcaklık farklılıkları nedeniyle malzemenin çeşitli derecelerde genleşmeleri veya büzülmeleri, nemin etkisiyle şişmeleri ve kurumayla büzülmeleridir. Bunların yanı sıra rüzgar, yer sarsıntıları, ağır yük gibi mekanik etkenler de malzemelerin deformasyonuna neden olabilmektedirler. Derzlerde; derz yeri, genişliği, derinliği ve iklim koşullarına uygun malzeme kullanılmaması, uygulamaya yeterince özen gösterilmemesi, deformasyonların gerçek değerlerine yakın olarak değerlendirilememesi gibi nedenlerle, derz malzemelerinin bir yüzeyden ayrılması halinde (adezyon-yapişma bozukluğu), malzemenin kendi içindeki uzaması ve sıkışması sonunda kopması (kohezyon bozukluğu) ile derz geçirgenlik kazanır.

Ayrılma ve kopmanın tam olmaması halinde bile oluşacak hava hareketi veya hava hareketlerine imkan veren bir malzeme kullanılması durumunda, kullanılan yalıtımın niteliği bozulacak, derz arkasına su geçişi hızlanacak ve ısı transferlerine izin vererek, zamanla yoğuşma meydana gelebilecektir. Dolayısıyla bu bölgedeki hafif bir nemlenme ile havadaki toz ve uçuşan parçacıkları daha fazla toplayacak ve çevresine göre daha kirli yüzeyler oluşturacaktır. Derz malzemelerinin kendilerinden beklenen performansı gösterebilmeleri için TS 815 ve DIN 4108 e göre su özelliklere sahip olmaları beklenmektedir.

Derz malzemeleri;

  • Derzin geçirimsizliğini sağlamalıdır.
  • Derzdeki hareketlere ve hareketin hızına uyumlu bir biçimde şekil değiştirmelidir. 
  • Çeşitli deformasyonlara maruz kaldığında ilk şekline ve ilk özelliklerine yeterli derecede dönebilmelidir.(Bu olgu malzemenin elastik özellikleri ile ilgilidir.) 
  • Yüksek adezyon özelliğine sahip olmalı , büyük gerilmelere maruz bölgelerde veya köselerde sıyrılma veya adezyon kaybı olmamalıdır. 
  • Malzeme içinde kopma veya ayrılma olmamalı, başka bir ifade ile malzeme moleküllerini bir arada tutan kohezyon kuvvetleri yenilmemelidir. Yüksek çalışma sıcaklığında malzemenin yumuşaması halinde, özelliklerinde kabul edilemez değişiklikler olmamalıdır. 
  • Düşük sıcaklıklarda sertleştiğinde kırılma olmamalı ve özelliklerinde kabul edilemez değişiklikler olmamalıdır. 
  • Belirli bir sıcaklık aralığında ve belli bir süre içinde yaslanma, hava etkileri veya beklenen diğer çevre koşullarından etkilenmemelidir. 
  • Bu temel istemlerin dışında özel çalışma koşullarına göre yabancı madde girişine, aşınmaya, çentiklenmeye, yangına ve kimyasal maddelere dayanıklılık da beklenebilir. Bu tür malzemeler kullanılmadan önce belirli bir süre bozulmadan saklanabilmeli, betona ve kullanıcıya zararlı olacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. Kullanım kolaylığı, ise bir diğer tercih nedenini oluşturmaktadır.

Derz sızdırmazlık malzemelerinin derinliği; eğer üretici firma tarafından bildirilmemiş ise genel ilke olarak, elastik, elasto-plastik ve bir ölçüye kadar plasto-elastik malzemeler için derz genişliğinin yarısı olarak tasarlanır. YAE teknik şartnamesinde ise; 10 mm’ye kadar genişlikteki derzlerin doldurma derinliğinin genişliğine eşit olması, 10 mm’den geniş derzlerde ise yaklaşık olarak; 15 mm genişlik için; derinliğin 10 mm, 20 mm genişlik için; 12 mm, 30 mm genişlik için; 15 mm, 50 mm genişlik için ise 20 mm olması hükmü getirilmiştir.

Genleşme Derzleri, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Oturma Derzleri, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Konstrüktif Derzler, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Deprem Derzleri, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Derzlerin Yerleri ve Birbirinden Uzaklıkları, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Derz (geçirimsizlik ve dolgu )malzemeleri, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Beton ve harçlar, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Macunlar, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Fitiller, Fixkim yapı kimyasalları Base Bant, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Derz geçirimsizlik ve dolgu (fitil) malzemeleri uygulama ilkeleri, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Derz yüzeylerinin hazırlanması, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Derz malzemelerinin yerleştirilmesi, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Sıcak uygulamalı malzemeler, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
Derz geçirimsizlik ve dolgu malzemelerinin dayanıklılığı ve bakımı, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları Yapılarda Derz Sorunları ve Çözüm İlkeleri, Derz Dolgu Malzemeleri, Fixkim yapı kimyasalları
 
Fixkim A.Ş. Adres İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 3.Yol H-21 Tuzla /İstanbul Tel: +90 216 394 88 00 (8 hat) Fax: +90 216 394 88 09
Bu web sayfası Ahiler Kalkınma Ajansı’nın desteklediği "ar-ge’ye dayalı üretim tesisi projesi" kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Fixkim Pazarlama A.Ş ‘ne aittir ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.